G D EM D
耶穌求你進入我的心
G D EM D
用你大能的寶血遮蓋我
C D7 BM EM
開啟我心靈 得著我生命
C AM D7
在你寶血裡我就得潔淨
G D EM D
耶穌求你進入我的心
G D EM D
用你大能的寶血釋放我
C D7 BM EM
進入你同在 領受你大愛
C D7 G
在你寶血裡我獻上敬拜
G D BM EM
※領我到你寶血裡面 所有罪惡必得赦免
C AM D7
更新我生命在你愛的寶血裡面
G D BM EM
領我到你寶血裡面 領受豐盛奇妙恩典
C D G
更新我生命在你愛的寶血裡面

創作者介紹
創作者 ★纬少爷☆ 的頭像
★纬少爷☆

¥閉晌掩墨撚賽徧 çãll Μγ ηΑmз 窩咎黜現¥®

★纬少爷☆ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()